ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1]Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, με Α.Φ.Μ. 094017922 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, περαιτέρω ο «Διοργανωτής», σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία «BOLD OGILVY & MATHER – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας 10A (εφεξής «Διαφημιστική») και δραστηριοποιείται στον διαφημιστικό κλάδο και που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη «BOLD OGILVY» ή «Διαφημιστική») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «#exoenamistiko» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και του Διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και σύζυγοι αυτών, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3] Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται παραπάνω, η Διαφημιστική δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

4] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή στο Διαγωνισμό (εφεξής «ο Συμμετέχων») θα πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση www.exoenamistiko.gr. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του, ο κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να πραγματοποιήσει σύνδεση μέσω Facebook για να μοιραστεί το μυστικό με μία φίλη και να αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο με την ένδειξη «Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής». Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποτίθεται ή απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος και υπηρεσίας.

4.1] Ο Συμμετέχων αφού αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και συνδεθεί στο site μέσω του FacebookAccount του, έχει τις εξής επιλογές: να επιλέξει μία από τις υπάρχουσες 7 χρήσεις που δίνονται στο site κάνοντας απλά click πάνω σε αυτή που επιθυμεί ή να γράψει τη δική του μυστική χρήση στο αντίστοιχο πεδίο. Και στις δύο περιπτώσεις, ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί “Επόμενο” ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο.

Μόλις πατήσει το κουμπί «Επόμενο» ένα νέο παράθυρο (popup) θα εμφανιστεί στην οθόνη του (αντίστοιχου αυτού που δίνεται στο Facebook όταν επιλέγει ο χρήστης να στείλει προσωπικό μήνυμα σε έναν φίλο του), στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει τα εξής πεδία:

  1. Πεδίο «Τo»: ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον(ην) φίλο(η) του(ης) από τους φίλους που έχει ήδη στο Facebook του(ης). Ξεκινώντας ο χρήστης να πληκτρολογεί στο συγκεκριμένο πεδίο είτε τα αρχικά του ονόματος ή ολόκληρο το όνομα του(ης) φίλου(ης) του(ης) θα του εμφανίσει από κάτω σε dropdown λίστα τους φίλους(ες) του(ης) ώστε να επιλέξει αυτόν(η) που θέλει να μοιραστεί μαζί του(ης) τη χρήση του Bio-Oil που έχει επιλέξει σε προηγούμενο step.

  2. Πεδίο «Message»: σε αυτότο πεδίο ο χρήστης μπορεί να γράψει οτιδήποτε θέλει να μοιραστεί με τον(ην) φίλο(η) του(ης) που θα μοιραστεί το μυστικό – χρήση που έχει επιλέξει σε προηγούμενο step.

  3. Η χρήση που έχει επιλέξει ο χρήστης να μοιραστεί με τον(ην) φίλο(η) του(της) εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου (popup) σε μορφή εικόνας με τον αντίστοιχο τίτλο της χρήσης και το url της ενέργειας exoenamistiko.gr.

  4. Μόλις ο χρήστης πατήσει το κουμπί «send» που δίνεται στο κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου τότε το μήνυμά του(ης) αποστέλλεται στον(ην) επιλεγμένο(η) φίλο(η) του(ης).

Το παραπάνω μήνυμα αποστέλλεται στον(ην) φίλο(η) του(ης) Συμμετέχων ως προσωπικό μήνυμα στο inbox του(ης) φίλου(ης) του(ης) στο Facebook.

Ο Συμμετέχων μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας έχει ολοκληρώσει τη συμμετοχή του(ης) στην ενέργεια και μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα δώρα ως αναφέρονται στο παράρτημα 11 παρακάτω.

Ταυτόχρονα στην οθόνη του εμφανίζονται οι εξής δύο επιλογές:

  1. Διάλεξε άλλη χρήση και αποκάλυψέ τη σε μία φίλη σου: Ο Συμμετέχων μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία επιλέγοντας άλλη χρήση για να τη μοιραστεί με άλλον(η) φίλο(η) της.

  2. Μοιράσου την εμπειρία σου: Ο Συμμετέχων μπορεί να μοιραστεί την εμπειρία του στα socialmediaaccounts του.

Ο φίλος(η) του(ης) Συμμετέχων που έχει λάβει τη χρήση ως προσωπικό μήνυμα στο inbox του στο Facebook, πατώντας το link της χρήσης που δίνεται σε αυτό, μεταφέρεται σε σελίδα του sitewww.exoenamistiko.grόπου μπορεί να δει τη συγκεκριμένη χρήση ενώ πατώντας το κουμπί «επιστροφή» μεταφέρεται στην αρχική σελίδα του site όπου μπορεί να δει το interactivevideo της ενέργειας με τις υπόλοιπες χρήσεις του Bio-Oil.

Εάν ο φίλος(η) του Συμμετέχοντος μοιραστεί με τη σειρά του μία χρήση του Bio-Oil με έναν φίλο(η) του(ης), και ολοκληρώσει τη διαδικασία, μπαίνει αυτόματα σε κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα δώρα, ως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα 11 του παρόντος αρχείου.

H συμμετοχή του φίλου του Συμμετέχοντος σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού.

5] Η Διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 01/03/2017 και ώρα 15:00μ.μ και θα ολοκληρωθεί στις 23/04/2017 και ώρα 23:59μ.μ. Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος θα διεξαχθεί κλήρωση στις 25/04/2017 και ώρα 12:00. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν 42 νικητές και 52 επιλαχόντες. Οι συμμετοχές που θεωρούνται έγκυρες για την κλήρωση είναι αυτές που θα πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος: 01/03/2017 – 23/04/2017 και ώρα 23:59μ.μ.


6] Στις 25/04/2017, στις 12:00 στα γραφεία του Διαφημιστή, Ημαθίας 10Α, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριώνθα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του προγράμματος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά τις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτών με προηγούμενη, προ εικοσιτεσσάρων ωρών ανακοίνωση στο websitewww.exoenamistiko.gr. Η κλήρωση για τα Δώρα θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.


7] Οι νικητές θα αναρτηθούν στο websitewww.exoenamistiko.grκαι στη σελίδα Facebook του Bio-Oil (https://www.facebook.com/BioOilGreece/) με σχετική ανάρτηση. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει με αποστολή σχετικού μηνύματος στο email που συνδέεται με τον λογαριασμό τους στο Facebook και θα ζητείται από τους Νικητές η αποστολή του πλήρες ονοματεπωνύμου και τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητείται από τους νικητές να γνωστοποιήσουν οποιοδήποτε περαιτέρω προσωπικό στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τη Διαφημιστική για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας και τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Αν οι νικητές δεν ευρεθούν κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διαφημιστική μέσα σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωσή τους, ή αν ευρεθούν και δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τότε η Διαφημιστική θα περνάει στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα κ.ο.κ.

Εάν από τη δήλωση ή την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων της Διαφημιστικής, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.


8] Ο κάθε Συμμετέχων, εφόσον ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στην ενέργεια, μπαίνει σε κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα ακόλουθα δώρα:


1. Προϊόντα Bio-Oil: 30 τυχερές κερδίζουν από 2 προϊόντα Bio-Oil για τις ίδιες και τις φίλες τους.

2. Spa Treatment: 2 τυχερές κερδίζουν θεραπείες περιποίησης και ομορφιάς για τις ίδιες και τις φίλες τους.

3. Manicure & Pedicure: 5 τυχερέςκερδίζουν 4 συνεδρίεςManicure & Pedicure.

4. Make-up Session: 5 τυχερέςκερδίζουνμαθήματα make-up.


9]Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στη Διαφημιστική να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό. 

10] Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) Λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

(γ) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(δ) Λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

11] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα ονόματα, τις ενδείξεις, τα εμβλήματα και τα λοιπά διακριτικά της BOLDOGILVY.

12] Η Διαφημιστική σε συμφωνία με την Διοργανώτριαδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Πρόγραμμα καθώς και τον αριθμό των τελικών νικητών με προ εικοσιτεσσάρων ωρών ανακοίνωσή της στο www.exoenamistiko.gr.

13] Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης και ανακοίνωσης των νικητών κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της BOLD OGILVY και της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ παύει να υφίσταται. Η BOLD OGILVY δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων που παρέχονται στοwww.exoenamistiko.grθα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Διαγωνισμού όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που το διέπουν.

14] Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφία των νικητών στη σελίδα Facebook του Bio- Oil (https://www.facebook.com/BioOilGreece/) σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, Internet και social media, έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής αποδέχεται με τη συμμετοχή του τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθεται για τη χρήση αυτών ανεπιφύλακτα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο νικητής αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακυρώσεως της συμμετοχής του.

15] Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Χαρά M. Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28). Οι παρόντες όροι κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι στο websitewww.exoenamistiko.gr.

16] H Διαφημιστική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο websitewww.exoenamistiko.gr. Η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.


17] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνώντα οποία συμφωνούνται αποκλειστικά αρμόδια.

18] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή δήλωση εκ μέρους του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) με σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων.

19] Τα προσωπικά στοιχεία του Συμμετέχων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα τηρούνται μέχρι τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω. Μετά δε τη συμμετοχή του Συμμετέχων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Τα στοιχεία του Συμμετέχων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων για τη συγκεκριμένη ενέργεια είναι τα εξής:

-Ονοματεπώνυμο

-Facebook ID

-Emailaddress: το email που ο κάθε Συμμετέχων έχει δώσει στο Facebook. Σε αυτό το email θα γίνει και η επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες / Νικητές της ενέργειας.